efhffbgd.jpg

Det grävs och det borras i åkern söder om Sjögestad så vad sysslar de med?

Sjögestad får sitt kommunala dricksvatten från Linköping, via Vikingstad, under Lillån och längs åpromenaden. Vid Vikdalen utanför Sjögestad så finns en byggnad i rött tegel. Det är en tryckhöjningsstation där tre ominstallerade vattenpumpar höjer vattentrycket och matar vidare ner till Gällstad-Lundby och vidare ner till Nykil. Under stationen finns en ca 200 kbm stor vattenreservoar för att utjämna förbrukningen och vid ett ledningsbrott mellan Vikingstad och Sjögestad så skulle Sjögestad kunna få sitt vatten denna väg mha backmatning.

Så vattentrycket har stundtals upplevts som lågt vid bla Lunnevads folkhögskola och då vattenförbrukning har de senaste åren ökat nere i bla Nykil så behöver den nuvarande vattenledningen förstärkas. Så ytterligre en 100mm vattenledning installeras nu mellan Sjögestad och ner till Per Nilssons gård Lilla Tollstad ca 500 m söder om Sjögestad där Lunnevads folkhögskola ansluter. På detta sätt avlastas den befintliga Nykilledningen med ett hundra personers vattenförbrukning då Lunnevad får en dedicerad vattenledning med bättre vattentryck.

Arbetet görs i huvudsak mha styrd borrning i avsnitt om 240-280m.

 

2021 vatten Nykil1'

Borraggregatet som kan styra borren två meter under marken.

 

2021 vatten Nykil2

Ulrika 30km och 30km/h. Ute på åkern den observatör som mäter vart borren befinner sig.