IMG_5927.jpg

På uppmaning av Sjögestad byalag har Linköpings kommun genomfört en trafikmätningen mha mätslangar under Oktober 2020. Mätningen genomfördes på Lunnevadsvägen mellan korsningen Lillågatan och Alorpsgatan.

Resultat från trafikmätningen i oktober 2020:

  • Trafikmätningen utfördes under en vecka och totalt passerade 2 222 fordon, vilket ger ett snitt på 317 fordon per dygn.
  • Andelen tung trafik stod för 13 procent, dvs knappt 40 passerande fordon per dygn, dvs buss inkl. skolbuss, ”matbilen” till förskolan och andra varuleveranser. Tänk på att de ofta gör en tur- och returresa, dvs samma fordon passerar två gånger under en ganska kort tidsperiod.
  • Medelhastigheten var 33 km/h.
  • 15-percentilen var 27 km/h och 85-percentilen var 40 km/h.
  • Antal hastighetsöverträdelser var 62 procent och medelöverträdelsen var 37 km/h.

Kommentar: Det är svårt för många att hålla under 30 km/h (62 % som körde över 30 km/h). Dock är 85-percentilen relativt låg (40 km/h), men det kan inte motiveras av att det är ok att anstränga sig att hålla under 30 km/h. Tyvärr så särredovisas inte ut hastigheterna för tunga fordon i mätdatat, vilket hade varit intressant eftersom många upplever att framförallt kollektivtrafikbussen kör för fort.

Sammanställt av
Jenny Eriksson, Lunnevadsvägen 4, Utredare trafiksäkerhet på VTI (statens väg och transportforskningsinstitut)

Starten av vårens pingisskola och träningar är förskjutna och startar preliminärt torsdagen den 28 januari om ej annan anslås på www.iksjoge.se

2020 01 05 Pingisskola våren 2021

Några tokar i byalaget, IK Sjöge och SBWS har tydligen druckit för mycket glögg under december och behövde därför en välförtjänt promenad runt i Sjögestad. Pga sångtillstånd saknades (till mångas stora lättnad?) så spelades stämningsfull julmusik på musikhögtalare förutom då Camillas telefon ringde ;)

En riktig liten lucia - Emila tog täten men var orolig att pappa Jörgen inte skulle hänga med där längst bak.

God Jul Till alla 

Håll i och Håll ut!

2020 12 13 Lucia 1    2020 12 13 Lucia 2

Byalaget har fått feeling och har fått låna en släde från Inge Nilsson och lite Novemberljussaker från Linköpings kommun. Resultatet syns tydligt vid infarten till Sjögestad.

2020 11 29 Julbelysning 1  2020 11 29 Julbelysning 2 

2020 11 29 Julbelysning 3

Motionsspåret i Lunnevad har under November blivit flisat de två lördagarna 7e och 14e. IK Sjöge har under november köpt in120kbm vedflis från Tekniska Verken och med ideella krafter och traktens traktorer och fyrhjulingar har flisen spridits ut runt om i Spåret . En mindre flishög sparades medvetet och den kommer arr användas för att kompletera där det behövs under kommande år.

Styrelsen vill framhålla sitt stora tack till alla som hjälpte till att få ut flisen i motionsspåret.

2020 11 07 Flisning 0

2020 11 07 Flisning 1

2020 11 14 Flisning 3

2020 11 14 Flisning 4

Höstsäsongens tipspromenader är slut i och med att frågorna nu är nerplockade. Under söndagen 25 oktober var det rekordmånga deltagare och det severades korv, kaffe och saft till hugade spekulanter.

Antalet tips under söndagen var 46 st och klubbens ålderman Bengt Johansson ringde och sa att så många har det nog aldrig varit! Under veckan adderades ytterligare 16st tips gör nog att det blir ett ännu störrre rekord... som är till för att slås.

Tack alla som deltagit på tipspromenaderna under hösten 2020. Tack även till alla som hjälpt till att arrangera och fixa med frågor och vi kan konstatera att låta frågorna sitta upp under veckan har blivit en succé.

Rätta svar till höstens frågor finns på IK Sjöges hemsida under: Tipspromenader hösten 2020 rätt svar

2020 10 25 Avslutnings tipspromenader

Höstens tipspromenader har startat i Lunnevadsspåret. Starten är bemannad med nya frågor söndagar 10.00 -11.30. Frågorna sitter uppe under hela veckan och tas ner fredag efter kl 15. Mer information finns på anslaget nedan.

De rätta svaren och vinnare hittar ni på: TIPSPROMENADER HÖSTEN 2020 - RÄTT RAD

Tipspromenad hosten 2020