sjogestadvy2.jpg

Föreningsstämma har hållits för Sjögestad Fiber ekonomisk förening i likvidation 2019-04-29.

Likvidator Jens Larsson hälsade alla välkomna tlll Sjögemagasinet och genomförde mötet snabbt. Vid protokollet satt Jörgen Halén.

Möteshandlingarna finns justerade nedan:

Protokoll föreningsstämma 2019-04-29

Årsredovisning för styrelsen 2018-01-01 -- 2018-04-26

Årsredovisning för likvidatorn 2018-04-27 -- 2018-12-31

2019-04-29 Scannat protokoll, röstlängd, årsredovisning styrelse resp likvidator, revisorsberättelse för 2018

 

Föregående års protokoll finns samlade under: http://www.sjögestad.se/fiber/ekonomisk-forening

I och med den kommande avvecklingen av föreningen Sjögestad Fiber så är det är dags att betala tillbaka det som återstår av den insats ni betalat. Det handlar om ungefär 700 kronor av dom 1000 kronor ni betalade som insats. Under föreningsstämman 2016 så beslutade föreningen att täcka upp ett underskott i kassan med delar av insatsen. Vi behöver kontonummer samt namn på bank för att kunna betala ut pengarna. Dom som inte fyller i formuläret kommer att få pengarna i ett kuvert, men det tillför extra administration för likvidatorn.

Vi påminner också om föreningsstämman:
       Plats:       Sjögemagasinet, Sjögestad
       Tid:        Måndag 29/4 2019, 19:00

Detta är samma formulär som har epostats till er den 2019-04-23 23:25 så om ni inte ännu fyllt i det så gör det så fort som möjligt. https://bit.ly/2ZynIaH

Önskar ni fylla i denna pappersvariant så gör det snarast och lämna hos Jens Larsson, Prästtorpsgatan 16 senast lördag 27/4.
Har ni frågor ring Jens 0707-980530

Email address:

För- och efternamn:

Gatuadress (ej postnummer och ort):

Fastighetsbeteckning:

Namn på bank:

Kontonummer med clearingnummer:

Egen kommentarer eller andra meddelanden

Vid föreningsstämman 2018-04-26 beslutades att föreningen skall ansöka om likvidation hos bolagsverket med omedelbar verkan. 

Bolagsverket har nu godkännt Jens Larsson som likvidator och Jörgen Halén likvidatorssuppleant för föreningen. Likvidatorerna ersätter styrelsen.

https://www.allabolag.se/7696283246/sjogestad-fiber-ekonomisk-forening

Likvidatorerna har kallat på okända borgenärer i Post och inrikes tidningar.

https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikSokKungorelse.do?method=presenteraKungorelse&diarienummer_presentera=K301533%2F18

Plats: Sjögemagasinet, Sjögestad
Tid: Måndag 29/4 2019, 19:00

Kallade: Samtliga medlemmar i Sjögestad Fiber

Det är dags för årets föreningsstämma. På dagordningen står, utöver dom vanliga punkterna, en punkt om att avsluta likvidationen av föreningen.

 

Mötespunkter

  • Mötesformalia

  • Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen för perioden fram till föreningsstämman 2018-04-24

  • Likvidatorns slutredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för likvidatorn

  • Fastställande av likvidationen av Sjögestad Fiber ekonomisk förening

Jens Larsson, likvidator för Sjögestad Fiber Ekonomisk förening

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Sjögestad Fiber Ekonomisk förening

Plats:          Sjögemagasinet, Sjögestad
Tid:             Torsdag 26/4 2018, 19:00
Kallade:       Samtliga medlemmar med inbetald insats

Det är dags för årets ordinarie föreningsstämma. Med lite tur är det den
sista. På dagordningen står, utöver dom vanliga punkterna, en punkt om
att avveckla föreningen.

Mötespunkter
* Mötesformalia
* Årsredovisning, revisionsberättelse, ansvarsfrihet för styrelsen för 2017
* Val av styrelse och övriga funktionärer
* Förslag om likvidation av den ekonomiska föreningen samt förslag till likvidator

/styrelsen