IMG_3600.jpg

Samhället ligger vid Södra stambanan och gamla riksettan mellan Mantorp och Vikingstad, 16 km väster om Linköping. Gamla riksettan löper parallellt med järnvägen på dess norra sida men korsar järnvägen på en S-formad bro strax öster om Sjögestad för att fortsätta på järnvägens södra sida mot Vikingstad och Linköping. Kyrkan och merparten av samhället ligger på järnvägens södra sida.

I och i anslutning till samhället finns ett antal mindre företag och industri. Idrottsklubben IK Sjöge är aktiva inom bl.a. fotboll och bordtennis med lokala faciliteter. Cykel och gångväg finns sedan 2005 till tätorten Vikingstad. Pendling sker främst till Linköping. Bebyggelsen består av enfamiljsvillor byggda före 1980 samt några hyresrätter. I Sjögestad finns ett dagis. Sjögestads kyrka är i sin nuvarande form från 1860-talet. Omlandet består av den bördiga östgötaslätten. Ett stycke sydväst om tätorten ligger Lunnevads folkhögskola och i nordväst finns Sjögestad motell som utger sig för att vara det äldsta i Sverige. Postadressen är Vikingstad.

 

 

Vädret i Sjögestad